6.5.12. Как да създам фактура с Начин на плащане от тип “Банка” и валута EUR или USD

Има възможност да издадете фактура с начин на плащане от тип “Банка - нефискален” с посочена валута EUR или USD.

Настройката се извършва на ниво Начин на плащане от тип Банка - нефискален, където се избира конкретната валута.

  1. Настройва се нарочен Начин на плащане, предназначен след избиране да визуализира в документа валута EUR или USD, както и баковата сметка за превод:

Настройки » Основни » Начини на плащане » Нов начин на плащане » име: напр. Банков превод тип: Банка - нефискален таб: Още настройки

  • Сметка

  • Банка IBAN

  • BIC

  • Валута - избирате от падащ списък EUR/USD

  1. След което може да създадете документа

Изборът на валута, различна от BGN, не променя заложените левови стойности - т.е. ако Тоталът е 100лв, то той няма да се трансформира според курса на валутата. Ръчно трябва да бъдат преизчислени и въведени, за да отговарят на актуалния курс.

  1. Може да разгледате Фактурата чрез бутон “Печат” » “Печат оригинал”. Бихте могли да изберете да се визуализира на английски език съдържанието на целия документ.

Във Фактура, за която е избрана визуализация на Английски език и избран този Начин на плащане, валутата ще бъде като допълнителен текст - “Currency: EUR/USD”.