6.5.2. Как да подготвя артикулите за работа с везна и етикетен принтер?

За да може везната да работи с артикулите, които имате в системата, е необходимо да се изпълнят няколко изисквания. Чрез тези настройки ще може да се премери артикула на везната и след това да се разпечата етикет от нея(ако етикетния принтер е вграден) или от закачения към нея етикетен принтер.

 • Името на артикула не трябва да е много дълго, поради ограничения на устройствата, към които ще се синхронизира (везна и етикетен принтер).

 • Мерната единица на артикула трябва да е “кг” или “бр”

 • Да има цена продажба

 • Да има баркод(кратка форма от 1-5 символа)

Important

Кратката форма на баркода представляват 5 уникални цифри, които ще играят ролята на ядро чрез което ще бъде “сглобен” 13-цифрен баркод за сканиране, след измерване на артикулаи разпечатване на етикет. Такъв кратък баркод можете да измислите вие или да се генерира чрез системата. Ако искате да го генерирате през системата, трябва да отидете първо на:

Настройки » Системни » Конфигурация. Натискате бутон “Нова Конфигурация” и избирате със знак “+” - “Генериране на баркодове - вид”.

В поле стойност избирате опция Кратък(5-цифри). След това, в Каталог »Артикули можете да генерирате такъв баркод като влезете на редактиране на самия артикул и натиснете бутон “Генерирай”.

След това, в Каталог »Артикули можете да генерирате такъв баркод като влезете на редактиране на самия артикул и натиснете бутон “Генерирай”. Aко не желаете да задавате уникален баркод за всеки артикул по отделно и ръчно, можете да го направите като масова операция. За целта е нужно да посетите Каталог – Артикули и да филтрирате нужните артикули, които ще изпращате към везната. От бутона „Колони“ (до бутона за експорт и печат), добавете колона Баркод. Кликнете върху бутона „Масови операции“ и от падащото меню „Колони“, изберете „Баркод“. Кликнете върху „ОК“. Към първият артикул, за който нямате въведен баркод, ще видите бутон „Генерирай за видимите“ – чрез него всички празни полета на артикули без баркод, ще бъдат попълнени с автоматични баркодове. Съхранете промените.

Note

Пример:

“Бяло сирене” с баркод - 12345. На нас ни трябват само 5 уникални цифри - 12345, тъй като след измерването ще се отпечата автоматично префикс(2-те цифри най-отпред), измереното количество, което се явява последните няколко цифри + още една(проверка).

Така баркода на етикета става 13-цифрен - 2812345678911

28-префикс/12345-уникален код за артикула/67891-измерено количество/1 -проверка

Тези баркодове се наричат “съставни”, тъй като носят в себе си информация за количество.

 • Код за бързо избиране - настройва се в досието на артикула на таб “Допълнителни” (Кодът често е наричан от клиенти-PLU код). Това е цифрата, която се набира на клавиатурата на везната, за да може тя да ви изведе данни за конкретния артикул, разпознавайки го чрез кода за бързо набиране.

Атрибути на етикета:

На етикета може да се визуализират следните атрибути: * Баркод * Срок на годност * Състав * Име на артикул * Код на артикул * Продажна цена

Important

За комуникация между отдалечената везна и системата за приключване на сметка, е необходим единствено баркод, който се явява системна информация между двете устройства. Всички останали атрибути: име на артикул, продажна цена, код на артикул, срок на годност и други, носят информация само за крайният клиент и могат да бъдат добавяни и премахвани.

Характеристики:

 • Състав:

  Ако е необходимо тази информация да се вижда на етикета, то трябва да я конфигурирате по следния начин:

 • Настройки » Артикули » Характеристики

 • Натиснете бутон “Нова Характеристика”, впишете за име “Състав” и маркирайте отметка за поле “Публичен”.

 • Задайте Тип и Вид стойност „Текст“.

 • Задайте специален тип „Състав“ и съхранете промените.

 • В таб „Стойности“ към тази характеристика, избройте съставките със запетая.

 • След това, е необходимо да зададете тази характеристика и нейната стойност в досието на всеки артикул, който ще се мери.

 • Влизате в артикула и натискате таб “Характеристики”

 • Избирате необходимата характеристика и в поле стойност, задавате съставките, който желаете да се визуализират върху етикета.

 • Годно до:

  Взима от календара на везната деня на отпечатване, добавя броя дни, посочени в характеристиката, и изчислява и отпечатва точна дата до която е годен продукта за консумация.

Important

Изключително важно е датата и часа на везната да бъдат коректно настроени, за да се изчисли правилно срока на годност.

Имайте предвид, че “Годно до” е фиксирана характеристика във везната, и тя винаги смята спрямо днешната дата + колкото дни сте задали на самия артикул.

Годно до) - конфигурация:

Настройки » Артикули » Характеристики Натиснете бутон “Нова Характеристика”, впишете за име “Годно до” и маркирайте отметка за поле “Публичен” Аналогично на характеристика „Състав“, трябва да добавите характеристиката към измеримите артикули и да зададете стойност за нея към всеки един артикул.

Имайте предвид, че “Годно до” е фиксирана характеристика във везната, и тя винаги смята спрямо днешната дата + колкото дни сте задали на самия артикул. След задаване на характеристиката към артикулите, е необходимо да се свържете и с производителя/дистрибутора на везната, за да разреши показването на тази информация върху етикета.

Important

Важно!!! Всички допълнителни атрибути, които бихте желали да се отпечатват върху етикета (например Производител), можете да зададе само ако етикетираща везна разполага с такава функционалност.

Attention

Ако имате артикули, които имат баркодове с различен префикс(първите две цифри)е необходимо да добавите специална конфигурация, която ще позволи на системата да чете баркодове с различен префикс. Това можете да направите от Настройки » Системни » Конфигурация. Натискате бутон “Нова Конфигурация” и избирате със знак “+” - “Разпознаване на баркодове - представка”. В поле стойност, изброявате със запетая префиксите, с които работите.

Потоци

При подаване на артикули към везна, е необходимо в потока на артикулите да посочите, че артикулите в него могат да бъдат подавани към нея.

Конфигурация: 1. Настройки – Потоци – Избирате потока/потоците, в които има артикули за подаване към везна и в режим редакция на конкретният поток, поставяте отметка на опцията „Подаване към везна“. Съхранете промените. 2. Ако всички измерими артикули се намират в един поток, заедно с други артикули, може да се импортира целият поток и да се използват само нужните от него, артикули.

Актуализация

След като устройствата са включени към системата, във везната трябва да бъдат заредени артикулите.

Прави се от Каталог->Други->Актуализация везни.

Там трябва да се виждат вече настроените везни.

 • При избиране на опция “Актуализиране на всички” към всички везни ще бъдат изпратени:
   • Всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма) и са категоризирани в поток, за който е настроено подаване към везна.

 • При избиране на “Актуализирай всички везни” към всички везни ще бъдат изпратени:
  • Режим “всички артикули” - всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма)

  • Режим “само променените артикули” - всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма) и са променяни СЛЕД последното изпращане на данни към везните

Important

При корекция в баркода на артикула, освен артикула, трябва да бъде актуализирана и везната, за да се изпрати новата стойност на баркода към нея. Ако това не бъде направено, при маркиране баркода на артикула, системата няма да го разпознае.