6.5.6. Как да направя така, че при подаване на артикули към везна да се вади тара от съдовете, в които е поставен артикула?

Тара представлява грамаж на артикул, който не следва да бъде заплатен от клиента. Това най-често включва съдът, в който артикула бива измерван - кутия, купа, чиния и други. Системата предлага възможност, чрез която да се зададе предварителен грамаж за тара на артикули, подавани към везна, която да се вади от количеството на артикула. Задължително условие е везната да бъде свързана със системата barsy.

Как става това?

Настройки - Основни - Тара:

В системата има зададени по подразбиране 2 примерни грамажа. Те могат да бъдат изтрити, или редактирани и използвани.

Тук предварително се дефинират всички възможни количества, които в последствие ще се изваждат от грамажа на артикула. Нова тара се създава от бутона “Добавяне на тара”. - Задава се име, което да бъде говорящо за Вас, например: малка кутия, голяма купа и тн. - Задава се грамаж на съответният съд в мерна единица килограм. Важно е грамажа да бъде въведен коректно, посредством десетична точка. - Задава се тежест: тарата с най-малка тежест (1) ще се визуализира първа.

Important

След като сте въвели всички възможни разфасовки, е необходима допълнителна техническа настройка на везната, чрез която да се въведат възможните грамажи на видовете тара.