6.5.7. Как да създам нов потребител в системата

Можете да създадете нов потребител чрез следните стъпки:

  1. Отивате на Каталог » Потребители.

  2. Натискате бутона “Нов потребител”.

  3. Въвеждате “Потребителско име”, и “Парола” (За модул администрация), или ПИН (За модул Продажби).

  4. След което задавате “Роля” на потребителя, която определя нивото му на достъп в системата.

  5. Запишете информацията от бутона “Запиши”.

Attention

Паролата трябва да съдържа следните атрибути: дължина най-малко 8 символа, сред които цифри, малка буква и главна буква.

Карта за достъп

В това поле се въвежда номерът на карта за достъп за модул Продажби (интерфейс Каса), ако достъпът на служителите се осъществява чрез такъв тип карти.

Максимален кредитен лимит

Тук можете да зададете максимален кредитен лимит, който този потребител може да зададе към клиентите в системата.

Отстъпка

Отстъпка в проценти, която потребителят може да дава към клиентите в системата.

Лични данни

Тук е много важно да бъде въведен email адрес, на който при необходимост да се изпрати временна парола към потребителя. Всички полета в този таб са с незадължителен характер и могат да бъдат оставени непопълнени.

Настройки за достъп

Тъговски обекти

Чрез тази настройка, можете да укажете до кои търговски обекти е разрешен достъпа на този потребител, ако търговските обекти в системата са повече от един.

Достъп до системата

Системата може да бъде достъпена от всяко едно устройство, стига на потребителят да е разрешен отдалечен достъп до нея. Това може да бъде разрешено като се постави отметка на опцията “Отдалечен достъп”.

Сесия и автоматичен изход

Въведената стойност в минути, в поле “Сесия”, се отнася до времето на потребителя в административният панел на barsy, след изтичането на което ще бъде необходимо последващо влизане с потребителско име и парола. Въведената стойност в секунди, в поле “Автоматичен изход”, се отнася до времето на потребителя в модул Продажби (интерфейс Каса) на barsy, в което е бил неактивен. Ако в системата са зададени 30 секунди, Тези настройки са въведени с цел сигурност - ако прекалено много време даден потребител няма активност, системата автоматично закрива сесията му, за да не бъде предоставен достъп до нея на трети лица, в негово отсъствие.

Други

От тук може да бъде зададено:

  • Дали потребителят да вижда своя дневен оборот, или не.

  • Дали при приключване на смяна и търговски обект да се печата личният оборот на потребителя, отчет по продадени артикули, както и поточен отчет - към кой поток какво е било поръчано.

  • Предпочитан език на системата.

  • Въвеждане номер на пейджър: ако потребителят има зачислено такова устройство, на което да бъде известяван при готова поръчка (приложимо най-вече за обекти от тип: заведение).

Лице за контакт При поставяне на отметка за тази опция, въведените телефонен номер и email ще бъдат използвани при ситуации на възникнала в системата, грешка.

Important

Ако потребителят е маркиран като лице за контакт, и в последствие се налага същият потребител да бъде изтрит, то следва преди изтриването да се премахне отметката “Лице за контакт” и като такъв да бъде посочен друг потребител.