6.5.10. Как да изтрия Търговски обект или каса създадени в административния модул?

Ако е необходимо да премахнете търговски обект или каса в системата, е необходимо да направите следните операции:

Изтриване на каса

Отивате на:

Настройки > Основни > Каси

Влизате на “Редакция”(бутон молив) срещу касата, която искате да изтриете и я маркирате като изтрита.

Изтриване  на търговки обект

Отивате на:

Настройки > Търговски обекти

Натискате бутона за редакция  към  търговския обект, който искате да изтриете и го маркирате като изтрит чрез чек бокса.