Управление на потребители

Управлението на потребители включва създаване и редактирана потребител, задаване на права и т.н.

Стъпки

 • Каталог > Потребители
 • Избирате “Нов потребител” или съществуващ от списъка
 • Задължителните полета са
  • Потребителско име
  • Имена
  • Роля

Резултат

 • Създава се нов потребител (или се модифицира съществуващ)
 • Потребителя има достъп до тези функционалности, отредени от му ролята, която му е зададена

Ограничения

 • Потребителското име трябва да е унирално за системата и не може да се дублира
 • Паролата не е задължителна, но ако не е зададена потребителя не може да влиза в модул “Администрация”
 • PIN кода не е задължителен, но ако не е зададен потребителя не може да влиза в модул “Продажби”
../../../_images/users_edit.png