Настройване на спедитор Speedy

Създаване на спедитор

Каталог >Спедитори >Добави нов спедитор

Попълвате:

 • Име Име на спедитор (пример: Speedy).

 • Клас Speedy.

 • Активен Да/Не.

 • Доставя до адрес Избирате от падащото меню.

 • Доставя до офис Избирате от падащото меню.

Настройки:

 • API адрес Api адрес за връзка със Speedy (пример: https://api.speedy.bg/v1/).

 • Потребител Api потребител за връзка със Speedy.

 • Парола Api парола за връзка със Speedy.

 • Опция тест Да/Не.

 • Връщане Връщане за сметка на: (Избирате от падащото меню).

 • Размер Размер на товарителница при печат (Избирате от падащото меню).

 • OK

 • Запис.

Настройка на спедитор за ТО

Каталог >Спедитори >Настройки по ТО

Избирате:

 • Търговски обект Избирате от падащото меню.

 • Спедитор Избирате от падащото меню.

 • Клиентски номер Избирате от падащото меню (Може да се търси по номер).

 • Запис