Настройване на спедитор euShipments

Създаване на спедитор

Каталог >Спедитори >Добави нов спедитор

Попълвате:

 • Име Име на спедитор (пример: euShipments).

 • Клас euShipments.

 • Активен Да/Не.

 • Доставя до адрес Избирате от падащото меню.

 • Доставя до офис Избирате от падащото меню.

Настройки:

 • API адрес API адрес за връзка със euShipments (пример: https://api1.inout.bg/api/v1/).

 • API тестов адрес Тестов API адрес за връзка със euShipments (пример: https://test-api.inout.bg/api/v1/)

 • Токен За ауторизация пред euShipments. (получава се от euShipmnts)

 • Тестов режим Да/Не.

 • OK

 • Запис.

Настройка на спедитор за ТО

Каталог >Спедитори >Настройки по ТО

Избирате:

 • Търговски обект Избирате от падащото меню.

 • Спедитор Избирате от падащото меню.

 • Клиентски номер

 • Запис