8.7. Управление на билярдни зали

В barsy има набор от функции, които могат да се използват за ефективно управление на билярдни зали.

8.7.1. Билярд контролер

За пълноценно използване трябва да разполагате с билярд контролер, който посредством връзка с barsy да управлява светлините над билярдните маси. Тяхното включване и изключване става автоматично.

Текущо barsy поддържа два модела контролери:
 • PowerControler - на Луканет - 20 порта

 • Таймер Relay USB - на SIRIUS LTD - 4/8/16 порта

8.7.2. Инсталиране

За да може barsy да командва хардуерен контролер за управление на светлините е необходимо да бъде инсталиран допълнителен плъгин (PSController). Моля, свържете се с поддръжката за повече информация.

8.7.3. Настройка

За да можете да управлявате билярдните маси през barsy, трябва да използвате опциите за времево отчитане. Настройка им се извършва по следния начин:

 • Разположете желаните маси на схемата с места в салоните (Настройки->Места->Схема), като заложите тип “Билярд” на всяко от местата

 • Въведете поне един артикул (например “Билярд”) и отбележете типа количество на минута или на час (според това как тарифирате). Сложете и цена продажба за съответното количество (1 мин или 1 час) За по-подробна информация за времеви артикули вижте Времеви артикули

8.7.4. Употреба

За да включите осветлението и да започнете отчитането, отворете нова сметка на някоя от билярдните маси, като маркирате в нея желания артикул “Билярд”. В рамките на 1-2 секунди осветлението ще се включи и ще започне отчитането на времето. Когато желате играта да приключи, приключете сметката.

Към същата сметка можете да маркирате нормално и други артикули.

Ако клиентът желае да спре играта си, но сметката му да остане отворена за допълнителна консумация, можете да спрете времевото отчитане. Това става като отворите сметката и намерите артикула Билярд в маркираните. Срещу името на артикула ще видите икона с пясъчен часовник, указващ че времето на този артикул се отчита. Натиснете иконата и ще се появи диалогов прозорец за потвърждение на спирането. След натискане на ОК, отчитането спира. Ако в някой момент клиентът реши да играе пак, маркирайте отново артикул “Билярд”

Ако прехвърлите сметката на друга маса, която не е билярдна, отчитането на времето ще спре.

8.7.5. Разширена употреба

Можете да използвате и допълнителни възможности за по-гъвкаво управление на игрите чрез задаване на минимално и максимално поръчано количество.

Задаване на минимално време за игра

Пример: Искате да маркирате билярд с отчитане на 1мин, но не по-малко от 30 минути.

 • Въведете нов артикул (например “Билярд-30мин”) и задайте:

  • Тип количество - минута

  • Количество продажба - 1

  • Минимална поръчка - 30

 • Така системата ще маркира минимум 30 минути и след изтичането им, започва да отчита на 1 минута

Задаване на максимално време за игра

Пример: Искате да маркирате билярд с отчитане на 1мин, но при достигане на 60 минути, играта да спре

 • Въведете нов артикул (например “Билярд- <60мин”) и задайте:

  • Тип количество - минута

  • Количество продажба - 1

  • максимална поръчка - 60

 • Така системата ще започне да отчита на 1 минута, но при достигане на 60 минути, автоматично ще спре отчитането

 • Ако искате играта да продължи неограничено време, маркирайте стандартен артикул “Билярд”

Задаване на минимално и максимално време за игра с единица продажба

Пример: Искате да маркирате билярд с фиксирано време за игра на 30мин и след това играта да спре

 • Въведете нов артикул (например “Билярд-30мин”) и задайте:

  • Тип количество - минута

  • Количество продажба - 30

  • минимална поръчка - 1

  • максимална поръчка - 1

 • Така системата ще започне светне билярда при поръчване на артикула, но при достигане на 30 минути, автоматично ще спре

 • Обърнете внимание, че цената на този артикул трябва да е цената, която клиента ще заплати накрая, а не цената на минута

 • Ако искате играта да продължи неограничено време, маркирайте стандартен артикул “Билярд”

Възможни са и много други функции, базирани на комбинации от количество продажба, минимална, максимална поръчка. Ако имате затруднения с тях, свържете се с поддръжката.