8.1. Отложено плащане на сметки

8.1.1. Пояснение

Всяка сметка има следните параметри:

 • тотал на сметката (лв) - сума от цените и количествата на всички артикули (това е което се дължи)

 • платени по сметката (лв) - платената сума по задължението

В обичайното ползване (примерно: поръчване кафе и плащане веднага), двете суми са равни - колкото се дължи, толкова е платено.

Когато обаче плащането ще бъде отложено във времето спрямо физическата продажба, тогава те може да се различават в някакъв момент и съответно това генерира задължение.

Пример:

Идва клиент, пие едно кафе, казва че няма да плаща сега.
Служителя приключва сметката с плащане от “клиентски портфейл” (има го като бутон в интефейса).
Ако в “портфейла” има предварително внесени пари - те се използват.
Ако няма - създава се задължение (т.е. портфейла отива на минус - все едно кредитна карта).

8.1.2. Използване

При клиенти (например фирми или познати), които обикновенно плащат отложено, може да се работи така:

Предварително:

 • На всяка фирма се създава като клиент в Barsy. (Може да им се издадат карти, с които да се индентифицират и без тях да не могат да ползва профила си)

 • Ако ще плащат отложено (примерно на края на месеца) на клиента е задава “кредитен лимит” - т.е. с колко могат да задлъжнеят към търговеца преди погасяване на задължението (като лимит на кредитна карта)

При покупка

 • При покупка, касиера маркира всички артикули, натиска “Закриване” и чака да види парите.

 • Ако му дадат клиентска карта, може да я прекара през четеца. Ако бъде разпозната, ще се появи името на клиента и бутон “От портфейл”.

 • Ако касиера натисне бутона “От портфейл”, полето “платени сега” ще стане 0, т.е. клиента в момента не дължи нищо в момента.

 • В този момент, начина на плащане няма значение, защото при “платени”=0 е все едно дали е “кеш”,”банка” или друго - нула си е нула

 • При окончателно приключване, от принтера ще излезе служебна бележка (т.е. няма да влезе нищо във фискалния оборот)

Ефект:

 • Горното може да се случи ако по клиентския портфейл има достатъчно наличност или кредитен лимит не е достигнат

 • Ако има достатъчно наличност (предварително заредена) - тя ще бъде използвана за погасяване на задължението

 • Ако има кредитен лимит, то ще бъде формирано ново задължение към клиента.

При плащане (погасяване)

 • Когато клиента си плати задължението (примерно кеш или по банка), някой оператор влиза в администрацията, “Каса”->”Ново плащане”

 • Избира клиента

 • Появяват се сметки, по които има задължение

 • Маркира, кои ще покрива (т.е. за кои са преведени пари)

 • Тотала се образува сам и ако отговаря на реално платените - значи всичко е ОК

 • Може и да не посочва конкретни сметки, а само да въведе сумата - тя пак ще влезе в портфейла на клиента, но няма да бъде обвързана с никой сметка - това може да се направи и по-късно

 • Ако се иска фискална бележка, макира се чекбокса “бележка” и се избира принтера на който да се пусне.

 • След запис, потребителя се насочва към издване на фактура с попълнени данни. Може само да натисне запиши и после да я отпечати или изпрати по мейла