8.2. Отложено плащане на сметки II

Всяка сметка има следните параметри:
 • тотал лв - сума от цените и количествата на всички артикули (това е което се дължи)

 • платени лв - платената сума по задължението

В обичайното ползване (взимане на стока и плащане веднага), двете суми са равни - колкото се дължи, толкова е платено. Когато обаче плащането ще бъде отложено във времето спрямо физическата продажба, тогава те може да се различават в някакъв момент и съответно това генерира задължение.

Пример: Получава се поръчка с доставка за артикул Х, на стойност 10 лв. Тогава продажбата се извършва веднага, но сметката се маркира като не платена и на съотвения клиент се генерира задължение (т.е. портфейла отива на минус - все едно кредитна карта).

8.2.1. Подробно описание

Предварително: 1. На всеки клиент се създава клиент в Barsy. Това може да стане и в момента на продажба 2. Ако ще плащат отложено (примерно при получаване) на клиента в barsy се задава “кредитен лимит” - т.е. с колко могат да задлъжне преди да погаси някаква част или цялото задължението

При поръчка с доставка

 • Избира се клиента на който ще се доставя * Ако вече съществува - само се намира във системата * Ако е нов - въвежда се по познатия начин. Разрешава му се кредитен лимит

 • Маркират се всички артикули и се натиска “Закриване”.

 • Натиска се бутона “От портфейл”. * Ако има достатъчно наличност или достатъчно кредитен лимит за цялата сума, полето “платени сега” ще стане 0, т.е. в момента не се дължи нищо * Ако няма достатъчно - от портфейла ще се вземе само колкото е възможно и в полето “платени сега” ще остане остатъка

 • В този момент, начина на плащане няма значение, защото при “платени”=0 е все едно дали е “кеш”,”банка” или друго - нула си е нула

 • Ако всичко е наред, натиска се “потвърди”, сметката се приключва и от принтера излиза служебна бележка (т.е. няма да влезе нищо във фискалния оборот)

 • Праката се предава на куриер

При получава на плащане * Когато се получи плащане (примерно кеш или по банка), някой оператор влиза в администрацията и избира “Каса”->”Ново плащане” * Избира клиента * Появяват се сметки, по които има задължение * Маркира, кои ще покрива (т.е. за кои са преведени пари) * Тотала се образува сам и ако отговаря на реално платените - значи всичко е ОК

 • Може и да не посочва конкретни сметки, а само да въведе сумата - тя пак ще влезе в портфейла на клиента, но няма да бъде обвързана с никой сметка - това може да се направи и по-късно

 • Ако се иска фискална бележка, маркира се чекбокса “бележка” и се избира принтера на който да се пусне.

 • След запис, потребителя се насочва към издаване на фактура с попълнени данни. Може само да натисне запиши и после да я отпечати или изпрати по мейла

8.2.2. Допълнително

С така проигран сценарии, могат да се следят по всяко време задължения на конкретни клиенти, без да се обърква дневния оборот.