8.3. Видове ауторизации на клиенти

Всеки клиент може да се оторизира пред системата по различни начини. Индентификацията разрешава той да може да ползва * отстъпка на момента според нивото на картата * акумулиране на точки/пари според тотала на сметката * някакъв друг бонус * използване на натрупан бонус * други

Видове ауторизация на клиента

 • Име на клиента

  При този начин клиента се индентифицира само с името си и Предимства: не е необходимо да разполага с физическо удостоверение Недостатък: лесно може да се злоупотреби, търсенето на името се извършва ръчно

 • магнитна карта (като дебитните карти) -

  Предимства: за нова инсталация - няма такива Недостатък: остарява технология, не се препоръчва, размагнитват се, черната лента пречи на печата

 • безконтактна карта (подобна на магнитните, но я няма черната лента)

  Предимство: няма загрозяващи елементи и подходяща за качествен печат Недостатък: трябва безконтактен карточетец

 • карта с баркод.

  Предимство: няма нужда от специален четец, може да се използва наличен баркодчетеца или да се въведе през клавиатура. Недостатък: твърде лесно за подправяне/преписване, самите баркодовете са могат да се възприемат като грозен елемент, пречещ на елегантен дизайн, при изтриване не се четат добре. Избягва се с качествен печат

 • друг аксесоар

  има различни видове от типа ключодържател, дребна играчка и прочее. Всъщност в тях има вграден чип като от безконтактните карти Предимства: нестандартно и привлича повече внимание от картите (всеки има десетки карти) Недостатък: по-трудно се носи

 • Мобилно приложение

  използва се нарочно мобилно приложение. Може да бъде самостоятелно (само за конкретен търговец) или като част от друга обща програма (организирана от друг оператор).