8.4. Времеви артикули

В Barsy има функционалност за автоматично увеличаването поръчаното количество на артикул в сметка на база време. Тази функционалност е подходяща за отчитане на изминало време в което артикула е поръчан (например игра на билярд, престой в сауна, хотел или други)

8.4.1. Настройка

За да може артикул да се отчита автоматично трябва да му бъде зададено тип количестово: минута, час или ден според това на колкото време най-малко ще отчитате. В поленто ‘единица поръчка’ се настройва стъпката с която ще се увеличава количеството спрямо единицата.

8.4.2. Употреба

За да почне един артикул да се отчита автоматично той трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е с тип количество с времево отчитане изброени по-горе

  • Да е в отворена сметка на място, чийто тип има включено времево отчитане (Настройки >> Места >> Типове места).

  • Да не е спряно отчитането, след първоначалното започване.

Към същата сметка можете да маркирате нормално и други артикули.

Ако желаете да спрете отчитането, но сметката му да остане отворена за допълнителна консумация, можете да спрете времевото отчитане. Това става като отворите сметката и намерите артикула в маркираните. Срещу името на артикула ще видите икона с пясъчен часовник, указващ че времето на този артикул се отчита. Натиснете иконата и ще се появи диалогов прозорец за потвърждение на спирането. След натискане на ОК, отчитането спира. Ако в някой момент решите да възобновите отчитането, маркирайте отново артикула.

Ако прехвърлите сметката на друго място, което няма времево отчитане, отчитането на времето ще спре.

8.4.3. Разширена употреба

Можете да използвате и допълнителни възможности за по-гъвкаво управление чрез задаване на минимално и максимално поръчано количество.

За примери на употреба вижте Управление на билярдни зали