8.5. Синхронизация на клиенти с Mailchimp

В barsy имате възможността да синхронизирате данните на вашите клиенти и представителите им със системата на mailchimp.

Данни, които можете да синхронизирате: Имена на клиент, Email на клиент, Допълнителни данни за представителите на клиент

8.5.1. Настройка

Създаването на нова настройка в Barsy се намира в Настройки > Системни > Конфигурация > Нова конфигурация. Отивате на настройката, която искате да добавите, натискате бутона + срещу нея, попълвате стойноста и настискате “Запис

Задаване на настройка в Barsy “MailChimp - API KEY”

 • Може да намерите този ключ от системата на mailchimp, като отидете на htpps://[вашият адрес]/account/api/ > Секцията “Your API keys” > съдържанието на колоната “API key” от таблицата. Чрез него Barsy ще знае да се свърже с вашия mailchimp.

Задаване на настройка в Barsy “MailChimp - ID на списък с контакти”

 • Стойността за тази настройка можете да намерите в mailchimp, като отидете в Lists > Стрелката НАДОЛУ в края на вашия list > Settings > Unique id for list (най-отдолу). Тази настройка казва в кой списък ще бъдат добавени клиентите.

Задаване на настройка в Barsy “Email за изпращане на доклад от синхронизациите с mailchimp”

 • Тук задавате email-а на който искате да се изпращат подробни данни за синхронизациите с mailchimp. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!

Задаване на “Maillist Група” в редактиране на група клиенти в Barsy:

 • Maillist Група може да намерите в Настройки > Клиенти > Групи клиенти

 • Това поле показва всички ваши групи в mailchimp, като вие само трябва да изберете тази, към която искате да се записват клиентите.

Създаване на mailchimp Група:

 • За да създадете група в mailchimp отворете списъка(list), към който искате да добавите група и отидете на Manage contacts > Groups

 • Изберете Create groups и попълнете данните след Group category, като първия ред е ГЛАВНА група, която групира подгрупите(тях ще ползваме в Barsy).

 • В Barsy ще използваме подкатегориите, като е добре името на групата в mailchimp да отговаря на името на групата клиент в Barsy

8.5.2. Клиент ще бъде актуализиран в системата на mailchimp, само ако:

 • Неговата “Клиентска група” има зададена “Maillist Група

 • Клиентът има “Maillist Абонамент” (Преглед на клиент > Редактиране > Служебни)

 • Клиентът има зададен email адрес и той е валиден

 • Клиентът НЕ е изтрит

8.5.3. Актуализиране на данни за представители:

Задаване на стойност на колоната “Колона в mailchimp”

 • Тази колона се намира в Barsy Настройки > Клиенти > Информация за представители > Избирате вида представител > Стойности.

 • Стойността на колоната е ключа на “MERGE TAG”-а в mailchimp, който се вижда в mailchimp в List > Избирате List > Settings > List Fields and *|MERGE|* tags > колоната “Put this tag in your content”.

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОMERGE TAG”-овете(колоните) в mailchimp трябва да са от тип TEXT, за да сработи синхронизацията.

 • Само допълнителни данни със зададена “Колона в mailchimp”, ще бъдат добавени към синхронизацията.

 • След синхронизация данните за представителите ще бъдат структурирани така:

 • В mailchimp може да групирате няколко данни за представител в една колона, като в Barsy за “Колона в mailchimp” зададете еднаква стойност за няколко полета: