2.3.4. Плащане

Плащанията могат да се създадат автоматично или ръчно.

  • Автоматичното създаване възниква при приключване на сметка, която не е изрично отбелязана като не платена (или частично платена).

  • Ръчното създаване от оператор се използва за: * покриване на сметки, които не са платени на момента на даване на стоката * капаро(предплащания) * доплащания към вече приключени сметки