6.2.8. Обвързване на клиентски карти с клиент

Ако желаете вашите клиенти да ползват отстъпка при представяне на клиентска карта, можете да направите следните настройки във случай, че имате вече подготвени пластики, които да им раздадете.

Настройки

Бихте могли да обвържете карта с даден клиент от две места - модул “Продажби” и модул “Администрация”.

Важно е да избирате компютъра, към който е свързан карточетеца.

 • През модул продажби

 1. Избирате клиента от таб “Клиенти” или създавате нов от бутон “Нов клиент”.

 2. В данните на клиента на поле “Клиентска карта” поставяте курсура и докосвате картата до карточетеца. Така автоматично се задава номер на картата в полето,

 3. Записвате промените.

 • През модул администрация

 1. Отивате на Каталог » Клиенти

 2. Избирате клиента от списъка и отивате на таб “Редактиране”.

 3. В поле “Клиентска карта”, валидирате картата, чрез докосване до карточетеца. Автоматично се задава номер на картата в полето.

 4. Записвате промените.

Задаване на отстъпка на клиент

За да могат вашите клиенти да ползват пълноценно картата си, трябва да имат заложена отсъпка в системата

За настройката на отстъпките има два варианта: - Чрез задаване на индивидуална отстъпка. - Чрез задаване на ценово правило.

Задаване на индивидуални отстъпки:

При задаване на индивидуална отстъпка, намалението се отнася само за този клиент, за всички артикули и важи за неопределен срок. Намалението се начислява върху тотала на сумата. Можете да зададете такава отстъпка от Каталог » Клиенти, избирате таб “Редактиране” и залагате съответната отстъпка в проценти.

Задаване на ценово правило:

При задаване на отстъпка (надценка) от ценово правило - то може да бъде за определен срок, за дадени артикули, категории или за дадени клиент/клиенти/клиентски групи. Повече за настройките на ценовите правила може да прочетете тук:

Ценови правила

Когато сте обвързали карта с клиент, същевременно сте задали отстъпка на клиент (обвързали ценово правило с клиент), то тогава чрез използване на клиентска карта системата може да разпознае клиента като при отваряне на сметка на избрания клиент цените на артикулите се преизчисляват по зададената им отстъпка/надценка.

Имате три варианта за прилагане на отстъпката:

 • Използване без карта - При този вариант, можете да зададете да не се създава сметка на този клиент, ако не е валидирана клиентската карта.

 • Портфейл без карта - При този вариан, може да се отвори сметка, но при приключване, ако желаете да се изтелгли дадена сума от клиентския портфейл, то няма да може без да се валидира картата.

 • Отстъпка без карта - Този вариант, може да се отвори сметка и да се изтегли сума от клиентския портфейл. Но не може да се даде отстъпка без да се валидира клиентската карта. При този вариан, ако зададете ценово правило вместо индивидуална отстъпка, системата няма да изисква прочитане на картата.