6.2.1. Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back)?

Описание

Този тип програма се използва в случай, когато желаете вашите клиенти да получават виртуални пари, като бонус за свойте покупки. Бонусът се изчислява по зададена схема (например процент от сумата на сметката) и се натрупват към клиентския профил в системата. Натрупаните суми могат да се използват за покриване на бъдещи сметки или стари задължения.

Настройка

За да се реализира схема “Бонус сметка” трябва да създаде ново ценово правило от тип “Бонус Сметка”.

Ценовото правило се създава по описания начин, като за тип се избира “Бонус сметка”.

  • Можете да ползвате всички стандартни настройки на ценово правило - времево ограничение, конкретни клиентски групи, множествен модификатор

  • Ако желаете изчисления бонус да бъде върху цялата сметка - не включвайте никакви артикули в избрани артикули

  • Ако желаете изчисления бонус да бъде върху част от сметка - включете само желаните артикули, върху които искате да бъде изчислен бонуса

Натрупване на бонус

След активиране на ценовото правило, всички сметки, които отговарят на заложените критерий в правилото, започват да начисляват бонусите в клиентските портфейли.

Натрупаните бонуси се виждат в профила на всеки клиент като Баланс. Можете да разгледате историята на формиране на баланса на клиента в неговия профил - таб “Портфейл”

Използване на бонус

При приключване на сметка, трябва да посочите клиента (ако вече не е направено) и да натиснете “От портфейл”. Системата ще се опита да изтегли цялата сума на сметката от портфейла.

  • Ако тя е достатъчна, ще бъде използвана и платената сума ще бъде 0 (без доплащане).

  • Ако не е достатъчна, системата ще изтегли наличносто, а разликата ще остане за доплащане.