6.2.4. Как да индентифицирам уникално клиентите си?

Ако желате да индентифицирате по нещо уникално вашите клиенти и съответно да ги намирате по-лесно в системата, можете да използвате така нареченото “Client ID”. При създаване на клиент, “Client ID” се създава автоматично от системата и е уникален код за всеки един клиент. Можете да видите ID-то на всеки клиент както в административният модул на системата, така и в модул продажби.

  • Административен модул:

Каталог > Клиенти - първата колона в справката.

  • Модул продажби

Пълен списък на клиентите > колона “Номер”

Чрез ID-то на клиентите ще можете бързо и лесно да търсите определен клиент. Конкретен случай, в който може да ви бъде полезно такова търсене, е например ако имате много клиенти с подобни имена и се затруднявате с търсене по име в системата.