6.2.5. Как да разреша на определена роля да редактира статус на клиентска заявка?

За да разрешите на потребители принадлежащи към дадена роля да могат да редактират клиентски заявки е необходимо да отидете на:

Настройки -> Други -> Статуси на клиентски заявки.

Там се визуализират всички статуси на клиентски заявки, които имате. За всеки отделен статус на клиентска заявка от бутон “Редактиране” е необходимо:

  • от ред “Роли-редактиране” да изберете всички роли, които желаете да имат право да редактират клиентска заявка с този статус.

  • от ред “Роли-статус” е необходимо да изберете всички роли, които желаете да имат право да създават клиентска заявка със съответния статус.

 Ако желаете потребителят да може да добавя повече от един ред артикули в клиентската заявка поставете отметка на ред “Редактиране на редове”.