6.2.7. Клиентски прагове

Можете да се възползвате от функционалността “Клиентски прагове”. Чрез която, може да правите отстъпки на клиенти при натрупване на определена сума.

Настройки

Преди всичко трябва да създадете клиентите:

Каталог->Клиенти->Нов клиент

След това трябва да създадете клиентски групи, които ще участват в клиентските прагове.

това можете да направите от:

Настройки » Клиенти » Групи клиенти

Например:

  • Първата група е основната

  • Втората група е с най-малката отстъпка

  • Следващата група е с по-голяма отстъпка

За да настроите клиентските прагове, трябва да отидете на

Настройки->Клиенти->Прагове

След това,натиснете бутон “Редакция на праговете”. Тук трябва да попълните границите на отстъпките.

Например:

  • Първият праг - от 0.00лв до първата граница, до която клиентът няма да има отстъпка. Клиентската група трябва да е основна.

  • Вторият праг - обхваща следващата граница

  • Може да създавате още прагове….

По този начин при достигане на определена сума клиентът ще получи отстъпката, която сте му задали за съответният праг.

Important

Можете да зададете автоматично преизчисляване на отстъпките според оборота като натиснете бутон “Настройки”. През него задавате време на прилагане на изчисляване на отстъпки и клиентски групи на базата на клиентските прагове.