6.2.3. Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back) с ценово правило - разширен вариант?

Описание

Освен класическото използване на Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back)?, можете да реализирате и по-сложен вариант при който клиента да получава част от платената сума в своя клиентски портфейл като сума или процент, под формата на CashBack.

Пример: Можете да създаде схема при която:

  • клиентите, платили сметка >= 100 лв да получат обратно 10.00лв. или 10% от сумата

  • клиентите, платили сметка >= 200 лв да получат обратно 40.00лв. или 20% от сумата

  • клиентите, платили сметка >= 300 лв да получат обратно 90.00лв. или 30% от сумата

  • така в зависимост от платената сума, всички клиенти ще получават обратно сума в лева в своя клиентски портфейл в barsy, които да бъдат приспадани към бъдещи сметки. С тази функционалност НЕ се налага отделно ценово правило за всеки клиент.

За да го реализирате, трябва изпълните следните стъпки:

  1. Създавате ценово правило от тип “Бонус сметка”

Каталог - Ценови правила - Правила - Ново ценово правило
  1. В правилото задавате Тип ценови модификатор - Множествен - въвеждате толкова на брой модификатори, колкото отстъпки ще предложите на своите клиенти.

Така например при:

  • клиентите, платили сметка >= 100 лв получават обратно 10.00лв. или 10% от сумата

  • клиентите, платили сметка >= 200 лв получават обратно 40.00лв. или 20% от сумата

Резултат:

При плащане на сметка на стойност 100.00лв. на определен клиент, в неговия клиентски портфейл ще бъде начислена (върната) автоматично в клиентски портфейл на клиента посочената сума към конкретния модификатор. В последствие сумата може да бъде използвана за частично или пълно покриване на бъдещи сметки.

Important

За да се върне обратно сума от заплатената сметка от клиента в неговия портфейл, то задължително условие е клиента да бъде посочен в сметката. НЕ можете да натрупвате CashBack на анонимен клиент!