6.2.3. Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back) с ценово правило - разширен вариант?

Описание

Освен класическото използване на Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back)?, можете да реализирате и по-сложен вариант при който клиента да получава част от платената сума в своя клиентски портфейл като сума или процент, под формата на CashBack.

Пример: Можете да създаде схема при която: * клиентите, платили сметка >= 100 лв да получат обратно 10.00лв. или 10% от сумата * клиентите, платили сметка >= 200 лв да получат обратно 20.00лв. или 20% от сумата * клиентите, платили сметка >= 300 лв да получат обратно 50.00лв. или 50% от сумата * така в зависимост от платената сума, всички клиенти ще получават обратно сума в лева или проценти, без да се налага отделно ценово правило за всеки клиент.

За да го реализирате, трябва изпълните следните стъпки:

  1. Създавате ценово правило от тип “Бонус сметка”

Каталог - Ценови правила - Правила - Ново ценово правило
  1. В правилото задавате Тип ценови модификатор - Множествен - въвеждате толкова на брой модификатори, колкото отстъпки ще предложите на своите клиенти.

Така например при:

  • клиентите, платили сметка >= 100 лв получават обратно 10.00лв. или 10% от сумата

  • клиентите, платили сметка >= 200 лв получават обратно 20.00лв. или 20% от сумата

Резултат:

При плащане на сметка на стойност 100.00лв. на определен клиент, в неговия клиентски портфейл ще бъде начислена (върната) автоматично в клиентски портфейл на клиента посочената сума към конкретния модификатор. В последствие сумата може да бъде използвана за частично или пълно покриване на бъдещи сметки.

Important

За да се върне обратно сума или процент от заплатената сметка от клиента, то следва той да бъде посочен в нея. НЕ можете да натрупвате CashBack на анонимен клиент!