6.2.2. Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back) с клиентски прагове - разширен вариант?

Описание

Освен класическото използване на Как можем да създадем програма за лоялни клиенти “Бонус сметка” (Cash back)?, можете да реализирате и по-сложен вариант при който задавате различен процент за бонус, според натрупания оборот от клиентите от сметките за определен период назад.

Примерно: Можете да създаде схема при която: * клиентите, натрупали оборот > 1000 лв за последните 6 месеца, получават 3% бонус * клиентите, натрупали оборот > 2000 лв за последните 6 месеца, получават 5% бонус * и тъй нататък

За да го реализирате, трябва изпълните следните стъпки

  1. Създавате различни клиентски групи(например Основна, Лоялни клиенти и др.)

Настройки > Основни > Клиенти > Групи клиенти > Нова група
  1. Създавате клиентски прагове, като при тях упоменавате коя от клиентските групи към кой праг да е.

Така например при:

  • Праг 1 от 0.00 до 100.00 лв. да е клиентска група “Основна”, на която не се натрупва Cash back.

  • Праг 2 от 100.00лв. до 200.00 лв. клиентска група “Лоялни”, с натрупване на Cash back от 2%.

Резултат:

При достигане на оборот от 100.00 лв. от клиент, той автоматично влиза в клиентска група “Лоялни”, за която ще е създадено ценово правило, което да важи само за тази клиентска група и да натрупва определен процент сума в “портфейла” на клиента.

В случай, че са направени необходимите настройки и е натрупана определена сума в досието на клиента. При приключване на негова сметка ще можете да използвате натрупаната сума чрез бутон “От портфейл”, за да покриете сметката или част от нея.