Интеграция Priority и Barsy

Система barsy може да бъде настроена да изпраща информация към система “Priority”.

Текущата реализацията позволява изпращане на списък с клиенти, списък с доставчици и издадени фактури за сметки и зареждания.