Настройване на отдалечена система Priority

Създаване на отдалечена система

Настройки >Системни >Отдалечени системи >Нова отдалечена система

Попълвате:

  • Име на отдалечената система (пример: Priority).

  • Протокол - Priority Software.

  • URL за “Priority” (пример: https://www.eshbelsaas.com/ui/odata/Priority/tabmob.ini/usdemo/).

  • Потребител за “Priority” (пример: apidemo).

  • Парола за “Priority” (пример: 123).

  • Запис.

Допълнителни настройки

Настройки >Системни >Отдалечени системи >Редактиране

Още настройки

  • Да се използват записи след - Попълва се начална дата за синхронизиране на записи за продажби и зареждания