Попълване на стойности по номенклатура на Priority

Код на обект

Настройки >Основни >Търговски обекти >Редактиране >Допълнителни
  • Export ID, според номенклатура на Priority

Код на артикул за поток

Настройки >Потоци >Редактиране

Код на артикул се взима с приоритет от всеки артикул

  • Export ID, според номенклатура на Priority

Код на артикул за всеки артикул

Каталог >Артикули >Редактиране >Служебни
  • Export ID, според номенклатура на Priority