Синхронизиране на записи с Priority

Изпращането към Priority става автоматично. Предоставена е възможност и за ръчно изпълнение.

Възможност за ръчно синхронизиране на записите

Каталог >Priority Software

Опции:

  • Синхронизирай всички, ще синхронизира всички несинхронизирани записи за всички отдалечени системи Priority

  • Синхронизирай - бутон срещу името на желаната отдалечена система, за да синхронизира несинхронизираните записи само за нея.