Създаване на нова заявка към доставчик

За да създате Заявка към доставчик, трябва да направите следните стъпки:

Създаване на нова заявка към доставчик от Склад > Заявки - доставчици

 • Отивате на:

  Склад > Заявки - доставчици > Нови
 • Натискате бутон “Нова Заявка” или “Нова заявка по липси”

 • Ако сте изпрали бутон “Нова заявка”, можете да изберете:

  • Празна(избирате сами артикулите в заявката)

  • Включени артикулите под минимума(всички артикули, чийто клоичества са паднали под зададения минимум)

  • Само артикулите на доставчика(всички артикули, които зареждете от този доставчик)

 • Ако сте избрали бутон “Нова заявка по липси” ще се попълнят всички артикули, на които количествата са вече на минус.

 • След като сте попълнили необходимите количества и информация, можете да натиснете бутон “Изпрати” в преглед на заявката.

Attention

При попълване на поле “Описание”, информацията се вижда при изпращне на заявката по мейл към доставчика. При попълване на поле ” Бележки” информацията не се вижда в изпратената заявка към доставчика, тя е видима само за потребителите на barsy.

Attention

От всяка една заявка, която сте въвели, можете да направите директно зареждане в склад.

Създаване на заявка към доставчик от клиентска заявка

Можете да създадете заявка към доставчик директно от клиентска заявка, като следвате стъпките:

 • Отивате на:

  Каса » Клиентски заявки » Всички заявки
 • Натискате на заявката, от която искате да направите заявка към доставчик

 • Натискате бутон “Направи - Заявка”

Note

В преглед на клиентската заявка има таб “Заявки към доставчици”, където можете да видите релация към направените заявки.

Attention

От всяка една заявка, която сте въвели, можете да направите директно зареждане в склад.

Създаване на заявка към доставчик от справка за наличности

Ако желаете можете да създадете заявка към доставчик директно от справка за наличности. Това можете да направите като:

 • Отидете на:

  Справки > Склад > Наличности > Общо наличности
 • Изберете кои артикули ще заявявате, чрез натискане с мишката в колоната за маркиране.

 • След това натиснете бутон “Направи” и “Заявка”(намират се отгоре над справката, под оранжевата лента).

 • Системата ще прехвърли избраните артикули в “Нова заявка”, която можете да редактирате и допопълвате.

 • След като сте готови с попълването на заявката натиснете някой от бутоните за записване “Запиши” или ‘Запиши и продължи”

Attention

Ако артикулите в заявката са от различни доставчици, то вие можете да я разделите на няколко такива. Това можете да направите като отидете на преглед на заявката(натискате на нейния номер) и натиснете бутон “Раздели”

 • След като дойде стоката можете да направите следното:

Attention

От всяка една заявка, която сте въвели, можете да направите директно зареждане в склад.

Статуси на Заявка към доставчик

Според това, какво сте направили със заявката тя може да има няколко статуса, които определят къде ще виждате заявките, когато отидете на:

| Склад » Заявки - доставчици

 • Нова

 • Изпратена

 • Заредена

1. В секция “Нови” се виждат всички отворени заявки, които все още не са изпращани или зареждани.

2. В секция “Изпратени” се виждат всички заявки, който сте изпратили по мейл или сте маркирали, като заявени по телефон. Как можете да направите това:

 • Трябва да натиснете бутона, който прилича на писмо срещу заявката

 • Да натиснете “Изпрати” по мейл или да натиснете на таб “По телефон” и да изберете дата за доставката

Attention

По този начин можете да премахнете визуализирането на заявката от Секция “Нови”. След тези операции, самата заявка ще можете да я намерите на секция “Изпратени”:

3. В секция “Заредени” се виждат всички заявки, от които е направена и финализирана операция “Зареждане”

Note

Когато направите зареждане от тази заявка, тя вече ще се вижда освен в секция ‘Изпратени”, и в секция “Заредени”. Ако не сте сигурни дали сте направили зареждане на заявката, винаги можете да отидете на “Преглед” на самата заявка и да видите дали в колона “Зареждане’ има номер. Ако кликнете на този номер, системата ще ви прехвърли в зареждането, което сте направили. Другият вариант е да проверите дали тази заявка присъства в секция “Заредени”.