Последни променени в документацията

Списъкът съдържа последните 100 промени в документацията

1.barsy.helpИнтеграция с Метро26.09.2022 12:18:04
2.barsy.helpЗащо стойностите на начално и крайно салдо в оборотна ведомост се различават?19.09.2022 12:50:34
9.barsy.helpНастройване на спедитор LeoExpres23.08.2022 13:28:12
10.barsy.helpФактури22.08.2022 17:31:01
12.barsy.helpКак можем да създадем програма за лоялни клиенти "Бонус сметка" (Cash back) с ценово правило - разширен вариант?15.08.2022 18:25:10
13.barsy.helpКак можем да създадем програма за лоялни клиенти "Бонус сметка" (Cash back) с клиентски прагове - разширен вариант?15.08.2022 18:00:52
18.barsy.helpСъздаване на фактура 5.08.2022 13:58:30
20.barsy.helpСтатуси на правила 3.08.2022 16:38:38
21.barsy.helpЦеново правило за промоция в онлайн магазин само за регистрирани потребители (клиенти) до определен времеви период 3.08.2022 16:38:32
22.barsy.helpЦеново правило за зареждания 3.08.2022 16:38:22
23.barsy.help:index:`Ценови правила` 3.08.2022 16:38:16
24.barsy.helpГрупи на ценовите правила 3.08.2022 16:38:11
25.barsy.helpНастройка на ценово правило 3.08.2022 16:38:06
34.barsy.helpПодробно30.06.2022 17:50:38
36.barsy.helpПромяна в доставни цени28.06.2022 16:12:45
37.barsy.helpПромени доставни цени28.06.2022 16:10:51
43.barsy.helpМасово задаване/редактиране на характеристики20.06.2022 18:01:50
44.barsy.helpРабота с :index:`интерфейс "MX - мобилни операции"`17.06.2022 14:33:11
45.barsy.helpОпции налични в MX17.06.2022 14:29:02
46.barsy.helpВход в MX и сканиране17.06.2022 14:25:38
47.barsy.helpИнтеграция Metro и Barsy17.06.2022 11:48:21
49.barsy.helpИзпращане на имейли през SMTP10.06.2022 18:28:28
51.barsy.helpПродажби по артикули и месеци 8.06.2022 15:16:38
52.barsy.helpПродажби по вложени материали 8.06.2022 15:09:59
53.barsy.helpВидове конфигурации 7.06.2022 15:33:17
54.barsy.helpПроверка на интернет връзка Barsy продажби 7.06.2022 13:25:31
55.barsy.helpРабота с резервни копия/архиви 7.06.2022 13:23:14
56.barsy.helpДобавяне на ново устройство 7.06.2022 13:21:01
57.barsy.help.. _settings_payment_methods: 7.06.2022 13:09:55
58.barsy.helpЗадаване на номерация за фактури 7.06.2022 13:07:13
59.barsy.help:index:`Складова калкулация` 7.06.2022 13:05:01
60.barsy.helpСкладов калкулатор 7.06.2022 13:04:09
61.barsy.helpСмяна на ДДС група на артикул 7.06.2022 12:59:17
62.barsy.helpОбща информация30.05.2022 15:30:35
63.barsy.helpРаботен график30.05.2022 15:20:37
64.barsy.helpНастройка на Потоци30.05.2022 15:10:54
65.barsy.helpСъздаване и настройка на характеристики30.05.2022 13:50:50
66.barsy.helpПерсонален дневен отчет(обобщен по начини на плащане)30.05.2022 13:24:45
67.barsy.helpОбороти30.05.2022 12:52:42
68.barsy.help:index:`Фактури`30.05.2022 12:43:42
69.barsy.help:index:`Абонаментни сметки`30.05.2022 12:16:50
70.barsy.help:index:`Резервации`30.05.2022 11:17:15
71.barsy.helpСъздаване на плащане30.05.2022 11:13:12
72.barsy.helpСъздаване на нова заявка към доставчик30.05.2022 10:52:32
73.barsy.helpДокументи към сметка23.05.2022 17:54:18
74.barsy.help.. _admin_accounts:23.05.2022 17:48:14
75.barsy.helpУправление на потребители23.05.2022 17:28:18
76.barsy.help:index:`Потребители`23.05.2022 17:16:27
77.barsy.help:index:`Категории`23.05.2022 16:44:32
78.barsy.helpСинхронизация23.05.2022 16:26:58
79.barsy.helpСъздаване на производство23.05.2022 12:35:33
80.barsy.help:index:`Производство`23.05.2022 12:25:47
83.barsy.helpЕкспорт към SAP16.05.2022 17:07:11
84.barsy.helpВъвеждане на клиентски заявки 4.05.2022 0:21:30
85.barsy.help:index:`Kлиентски заявки` 4.05.2022 0:21:25
86.barsy.helpБързо прехвърляне на необходимите наличности 4.05.2022 0:21:19
87.barsy.helpОбработка на клиентски заявки 4.05.2022 0:21:14
88.barsy.helpРежим на каса 4.05.2022 0:08:41
90.barsy.helpКонфигурации15.04.2022 18:09:24
91.barsy.helpИзпращане на имейли през Barsy15.04.2022 18:06:53
92.barsy.helpСистемни настройки15.04.2022 17:57:13
93.barsy.helpДруги15.04.2022 17:43:55
94.barsy.helpРезервации15.04.2022 14:54:21
95.barsy.helpЗареждания15.04.2022 13:25:23
96.barsy.helpКлиентски дисплей14.04.2022 18:12:31
97.barsy.helpКлиентски заявки14.04.2022 16:12:06
98.barsy.helpКлиенти14.04.2022 15:41:02
99.barsy.helpСметки14.04.2022 14:27:01
100.barsy.helpПечат бележки14.04.2022 12:32:44
101.barsy.helpСправки11.04.2022 16:36:46
102.barsy.helpПотребители11.04.2022 14:07:46