Последни променени в документацията

Списъкът съдържа последните 100 промени в документацията

6.barsy.helpКак да създам фактура с Начин на плащане от тип “Банка” и валута EUR или USD23.07.2021 18:11:38
9.barsy.helpЦеново правило за промоция в онлайн магазин само за регистрирани потребители (клиенти) до определен времеви период21.07.2021 12:20:49
11.barsy.helpАртикул от тип "комбо"20.07.2021 12:22:27
14.barsy.helpНастройка на артикулите14.07.2021 13:35:57
15.barsy.helpУпотреба на партиди14.07.2021 13:20:33
16.barsy.helpВъведение14.07.2021 13:02:18
17.barsy.helpРабота с партиди12.07.2021 17:18:14
35.barsy.helpКак да сравня правилно справка в barsy и дневния финансов отчет? 3.06.2021 11:27:30
44.barsy.helpСпецифики и ограничения при сторниране28.05.2021 10:37:53
45.barsy.helpПопълване на стойности по номенклатура на Priority26.05.2021 20:51:17
46.barsy.helpСинхронизиране на записи с Priority26.05.2021 17:15:43
47.barsy.helpНастройване на отдалечена система Priority26.05.2021 12:15:10
48.barsy.helpИнтеграция Priority и Barsy26.05.2021 11:47:09
56.barsy.helpСторно на сметка20.04.2021 14:56:47
57.barsy.helpСторно на плащане19.04.2021 13:36:40
59.barsy.helpЗамяна на артикул модул Администрация13.04.2021 12:19:14
60.barsy.helpСторно в модул "Продажби" 7.04.2021 16:42:11
62.barsy.helpЕзици 1.04.2021 12:27:56
64.barsy.helpНастройка на потоци за поръчки18.03.2021 21:47:44
65.barsy.helpНастройки18.03.2021 21:47:44
66.barsy.helpМасово създаване на пакетни карти18.03.2021 21:47:44
67.barsy.helpНастройки на пакетни карти18.03.2021 21:47:44
68.barsy.helpПодаръчен ваучер18.03.2021 21:47:44
69.barsy.helpИзчисляване на комисионни от продажби с пакетни карти18.03.2021 21:47:44
70.barsy.helpТеми18.03.2021 21:47:44
71.barsy.helpПродажба на пакетна карта18.03.2021 21:47:44
73.barsy.helpДопълнително съдържание18.03.2021 21:47:44
74.barsy.helpЕзици18.02.2021 12:47:02
75.barsy.helpКак да подготвя артикулите за работа с везна и етикетен принтер?26.01.2021 12:56:45
77.barsy.helpИмпорт на файлове/снимки26.01.2021 12:56:45
78.barsy.helpОпции налични в MX26.01.2021 12:56:45
81.barsy.helpЗащо не виждам себестойност с ДДС ?26.01.2021 12:56:45
86.barsy.helpОтразяване на клиентска заявка от сайт22.12.2020 20:37:16
87.barsy.helpВход в MX и сканиране22.12.2020 20:22:39
88.barsy.helpИмпорт на зареждане от отдалечена система22.12.2020 20:22:39
89.barsy.helpРабота с :index:`интерфейс "MX - мобилни операции"`22.12.2020 20:22:39
90.barsy.helpПредварителни настройки22.12.2020 20:22:39
91.barsy.helpНастройки при доставчика22.12.2020 20:22:39
97.barsy.helpbarsy SUPTO и Наредба Н-1822.12.2020 19:45:17
99.barsy.eshopПодготовка преди пускане на „Web Site“22.12.2020 19:45:17
104.barsy.helpКак да проверия наличността на артикули с 'Групи атрибути' ? 3.12.2020 15:28:10