Езици

Системата на barsy може да работи с няколко езика както на ниво интерфейс така и на ниво данни.

Основен език за системата

Може да бъде зададен основен език за системата на ниво сървър. По подразбиране това е Българси език.

Тази конфигурация не може да се сменя от крайни потребители и при желание за корекция трябва да се изиска помощ от поддръжката.

Обикновенно основният език за системата се определя при началните разговори с клиента, тъй като това е от ключово значение за последващата работа с нея. Основният определящ фактор е кой ще работи със системата.

Интерфейс

Всеки потребител може индивидуално да определя на какъв език да вижда административния интерфейс.

Това може да се настрои от: Моят профил -> Редактиране -> Език

Ако не е избран нарочен език то той ще е по подразбиране за системата.

Всички останали интерфейси в barsy визуализират основеният език за системата

Данни

В barsy се предлага възможност за мултиезичност на някой данни.

Текущо такива данни са
 • Артикули: “Публично име”, “Описание”

 • Интегриран eshop - съдържания: заглавия, подзаглавия, вътрешни съдържания

За настройка на езиците, на които ще могат да се попълват данни трябва да се активира настройка:

Настройки -> Основни -> Езици -> избор на конкретен език за редактиране -> “Вкл.данни”

Не е нужно да бъде активиран основният език за системата.

Данните за съответния език ще се визуализират при:

 • смяна езика на потребителски сесии (barsy адмиистрация, интегриран e-shop)

 • печат/експорт на документи с посочване на конкретен език

Въвеждане/редактиране на мултиезични данни

 • Ръчно редактиране

  При редакция на данни ще забележите флагче до полето за въвеждане. Това означава че съответното поле подлежи на мултиезичност.

  ../../../_images/article_edit_l.png
  • Редактиране чрез масови операции

   При редакция на мултиезична колона чрез масови операции се попълва стойността за текущия език на потребителя

  • Редактиране чрез импорт от файл

   При импорт от файл, ако посочената колона поддържа мултиезичност, ще се появи настройка (падащо меню), от където потребителят може да посочи съответният език на данните