6.4.2. Защо стойностите на начално и крайно салдо в оборотна ведомост се различават?

Important

Стойностите в последната колона от тази справка са пресметнати като среднопретеглена себестойност, която почти винаги се променя при всяко зареждане на артикулите, в случай че те не се зареждат по изключение винаги на една и съща цена.

От опит, често се случва потребители на системата да търсят причина, поради която началното салдо на артикулите и салдото в края на периода не са равни. Това се дължи на променените цени на артикула в зареждане.

Note

Среднопретеглената себестойност или средната цена на стоките се използва масово за определяне на цената на придобиване на стоките в търговските обекти.

Повече за среднопретеглената стойност и формулата по която се изчислява, можете да прочетете тук Какво е среднопретеглена себестойност?

Пример:

  • Имаме 2 бройки от артикул “Х” в началото на периода със средна себестойност = 1лв. (общо 2лв. за цялата наличност).

  • Продаваме 1 брой от артикул “Х” с продажна цена 1.00лв.

  • След това зареждаме още 2 бройки от този артикул на стойност 2 лв. (общо 4лв. за количеството в това зареждане).

  • След извършените операции, себестойността става 1.667лв.

(Имаме заредени 5 броя артикула, чиято средна себестойност е = 3.00лв.(1лв. за бройката от първото зареждане, и 2лв. за бройката от второто зареждане). Разделяме общата стойност на артикулите на среднопретеглената себестойност към момента: 5/3 = 1.667лв.

  • Продаваме още 1 брой от артикул “Х” със себестойност = 1.667лв.

  • Резултатът в последната колона от справката “В края на периода”, е равна на текущото количество (2), умножено по себестойността 1.667 = 3.334лв. (среднопретеглена себестойност)

Note

Грешната логика, често прилагана в тази справка е следната: Количеството от колона “В края на периода” е равно на: 2 - 1 + 4 - 1.667лв.