6.4.1. Kак да разбера дали персонала не си вади от сметките с моя код?

Ето няколко помощни справки, в които можете да проверявате действията на персонала:

1.Справки » Поръчки »Откази - визуализира извадените от сметката артикули, преди да е приключена, но след като е потвърдена. Изваждането се прави, чрез бутон минус в сметката и избор на причина за отказа.

2.Справки » Продажби » По сторниране - визуализира направените сторно сметки.

3.Следващата справка, която може да ползват е направена във връзка със следния случай:

Служителя маркира артикул/и Казва на клиента, колко му е сметката Натиска директно отказ, без да е натискал “потвърди” или “закриване”.

Справката е Справки » Поръчки »Действията на персонала - подробно

Important

За да се записват данни в нея, трябва да се направи настройка на касата/касите.В редакция на касата, трябва да се отметне в поле - “Подробен запис при поръчка”. След като е направена вече тази отметка, в справката ще започнат да се записват данни.