4.2. Опции налични в MX

След като сте достъпили интерфейсът за мобилни операции, можете да се възползвате от следните опции:

4.2.1. Създаване и редактиране на артикул

 1. В полето, където е изписано “сканирай баркод”, сканирайте баркода.

 2. Ако баркодът съществува в системата, на екрана ще бъде изведена информация за него. Тази информация може да се редактира, ако служителят има права.

 • Име на артикул

 • Баркод

 • Продажна цена

 • Единица продажба

 • Тип количество

 1. Ако баркодът не е намерен в системата, то системата ще позволи да създадете нов артикул с този баркод, след като попълните полетата.

Hint

Можете да се възползвате от функционалността за търсене на името на артикула в общи публични бази данни, чрез сканиране само на баркода. По този начин много по-бързо можете да създадете артикул, който нямате. Необходимо е просто да натиснете “лупата” в поле “име на артикул”, след като не е намерен сканирания баркод, и системата автоматично ще сложи името на артикула, ако е намерено такова.

 1. За да се търси друг артикул, просто натиснете бутона СКАНИРАЙ и повторете процедурата.

4.2.2. Наличност по складове

Чрез сканиране на баркод в тази секция, ще можете да видите наличността на определен артикул по складове.

Можете да процедирате по същия начин, както е описано по-горе (създаване и редактиране на артикул)

След като сканирате баркод и за него бъдат намерени наличности в базата данни, се отваря списък в който можете да ги видите, разпределени по различните складове(ако имате повече от 2). Имайте предвид, че ще се покажат само тези търговски обекти и складове, в които има поне 1 бройка от артикула.

Ако за баркодът не е намерена наличност в базата данни, то тогава ще излезе надпис “**Няма наличност”.

4.2.3. Брой продажби

Това е справка, в която можете да видите продажбата на артикул/артикули за последните 7, 14, 28 дни.

Чрез тази справка, бързо и лесно можете да “ревизирате” артикул, да напарвите планиране на покупки или просто да проверите как вървят неговите продажби.

За да проверите продажбите на даден артикул, е необходимо да сканирате баркода в полето.

Ако в базата данни е намерена информация за продажбите на артикул с такъв баркод, то ще можете да видите неговите продажби.

Ако имате подобни артикули с еднакви референтни номера в системата(наприемр дрехи от една серия), ще видите справка за всички тях. Имайте предвид, че този най-отгоре и оцветен в зелено съдържа баркода, който сте сканирали.

4.2.4. Зареждане на артикули

Чрез тази опция ще можете бързо и лесно да правите зареждане на стока, докато сте в движение. Ето как можете да го направите:

 • За да направите зареждане през интерфейса, трябва да сканирате баркода на артикула.

 • Ако той е намерен в базата данни ще се появи на страницата. Ако го сканирате още един път то, той ще се добави като още една бройка.

 • В самата страничка, ще можете да променяте и ръчно количествата на показаните артикули, ако не искате да ги сканирате отново.

 • Когато сте готови, можете да натиснете бутон “Запиши”.

 • По този начин вече ще се съзададе отворено зареждане в системата, което можете да намерите тук - Склад » Зареждания » Отворени. Трябва да попълните неговоите артибути и да натиснете бутон “Запиши и вкарай в склада”.

 • Ако артикулът не е намерен в базата данни, ще трябва първо да го създадете през “Артикули” и след това да го заредите.

Ето тук можете да видите повече информация за операция Зареждане в системата.