4.3. Масово задаване/редактиране на характеристики

Функционалността предлага избор на желаната характеристика (от списък със съществуващи или чрез задаване на нова характеристика), да й зададете стойност (от списък или да добавите нова) и да започнете да сканирате артикули с баркода. Въпросната стойност ще бъде зададена на всеки от сканираните артикули веднага.

Important

За работа с тази функционалност, е необходимо да бъде достъпен хоста с допълнение mx2, имащ следния вид: Пример: https://Вашият хост/mx2.

4.3.1. Как работи?

  1. Влезете в интерфейс “Мобилни операции” и от менюто “Опции” изберете “Характеристики”.

  2. Изберете характеристика (от наличните) или създайте нова.

  3. Задайте стойност на характеристиката.

  4. Маркирайте всички баркодове, на които желаете да присвоите избраната характеристика.

../_images/characteristics_mx1.png

4.3.2. Резултат

За избраните артикули чрез сканиране на техните баркодове вече е присвоена избраната характеристика и присвоената стойност към нея.