4.1. Вход в MX и сканиране

За да достъпите интерфейс MX и да сканирате баркод, следвайте стъпките според вида на устройството, което имате.

Има два метода за сканиране в интерфейс MX - чрез специално устройство с Лазерен баркод четец и чрез конвенционален телефон с OS Android.

4.1.1. 1.Използване на устройства с външен, ЛАЗЕРЕН баркод четец.

Използванете на специализирано устройство с външен лазерен баркод четец, е отлична опция, която се използва с професионални цели. Тези устройства не използват камера и съответветно сканирането става много по-бързо и прецизно.

За да използвате интерфейса, трябва да:

 • Отворите адреса на вашия МX интерфейс през браузера на устройството.

 • Въведете потребител и парола, с която сте регистрирани в barsy.

 • След като се отвори интерфейса,фокустът ще бъде винаги в полето “сканирай баркод”(в която и да е от опциите) -сканирайте баркода.

4.1.2. 2. Използване на мобилен телефон с Android

Изисквания:

 • Използване на Android > 4.5

 • Използаване на броузер Chrome (актуална версия)

 • Задължилтелно е използването на https, при въвеждане на адреса

 1. В полето, където е изписано “сканирай баркод” има икона на камера, натиснете я.

 2. Еднократно браузерът ще поиска разрешение за достъп до камерата на телефона/устройството. Трябва да се разреши. Повече няма да пита (за този адрес).

 3. Отваря се прозорец, които показва образ от камерата.

 4. Насочвате го към етикет. Разстоянието зависи от качествата на телефон и възможностите му да фокусира. Обикновенно е около 8-10 сантиметра.

 5. Щом камерата разпознае баркод, тя автоматично ще го разчете и ще се затвори екрана с образа от нея.

Възможни проблеми при работа с мобилно устройство с камера/телефон

1. След натискане на бутона “Сканирай” не се случва нищо (не се зарежда образ от камерата).

Причина: Браузерът не поддържа тази функционалност или му е забранен достъп до камерата.
Решение: Сменете браузера или разрешете достъпа до камерата.

2. Получава се образ от камерата, но образът не е фокусиран.

Причина: Камерата е твърде близко до листа.
Решение: Опитайте да я отдалечите бавно.

3. Получава се фокусиран образ, но баркода не се прочита.

Причина: Вероятно, бавна работа на телефона поради неговите параметри.
Решение: Опитайте с друго устройство, с по-добри параметри.

Caution

Използването на телефон/смартфон и използването на неговата камера за прочитане на баркод може да забави в пъти операциите в интерфейс MX. Причината е в недостатъчно добрите параметри на конвенционалните телефони. За да могат да бъдат направени по-бързо операциите е необходмо, процесорът на устройството да е поне с 4-8 ядра и камера от по-ново поколение. За професионални цели би следвало да се използват устройства с външен, ЛАЗЕРЕН баркод четец.