6.3.4. Защо не виждам себестойност с ДДС ?

Формирането на себестойността на артикулите в barsy се съхранява и изчислява преди ДДС. T.e визуализацията на себестойност с ДДС е чисто информативна, предвид това, че универсално изчисление за себестойност с ДДС, не може да има. Това е така, тъй като даден продукт може да е зареден по различни канали, доставчици, времена и съответно ДДС-то да е различно.

Пример: Зареждате сирене за ресторанта.Купувате го от доставчик Х, който ви го продава с данъчна фактура и начислява 20% ДДС на цената от 5 лв килограма.При следващо зареждане се налага да го закупите от доставчик Y, но този доставик няма регистрация по ДДС. Издава ви опростена фактура и не начислява ДДС.Съответно системата няма как да визуализира себестойност с усреднено ДДС.

Warning

Себестойността винаги се изчислява без ДДС!

Ако все пак желаете да виждате информация за себестойност + ДДС в справките, е необходимо да пуснете специална конфигурация в системата. Това можете да направите от:

¤ Настройки » Системни » Конфигурация

Там трябва да натиснете бутон “Нова конфигурация” и да изберете “Виртуално ДДС на себестойност” с бутон “+”. В поле “стойност”, трябва да впишете ДДС-то, което искате да се изчислява в справките.

Warning

Печалба, марж и маркъп се изчисляват по съответните формули върху продажни цени без ДДС и себестойност без ДДС.

Изчисления върху продажна цена с ДДС и себестойност с ДДС не може да има.

Печалба микс (смятане върху продажна цена с ДДС и себестойност без ДДС) не може да има.