6.3.1. Как да си върна наличностите в склада, след зануляване на пропуснатите в ревизия по погрешка?

Important

Бутонът Занули пропуснатите в отворена ревизия, следва да бъде използван с повишено внимание, тъй като опциите след клик върху него предлагат нулирането на различни групи артикули.

Същност на зануляването

Под зануляване на пропуснатите се има предвид зануляването на тези артикули, за които не сте въвели стойност в поле “Отчетено” количество в отворената ревизия. При натискане на бутон “Занули пропуснатите”, системата извежда следният диалогов прозорец, в който да посочите кои артикули желаете да бъдат занулени:

../../_images/zero.png

Important

Преди използване на бутона, моля обърнете сериозно внимание на възможните артикули (от трите опции за маркиране), които можете да посочите!

Самите филтри, чрез които извличате определени артикули за ревизиране, имат отношение само към визуалацията на ревизията. Чрез избор на определени филтри, Вие задавате артикулите, които желаете да ревизирате, но всъщност зад този екран стоят артикулите зад цялата система.

В случай, че занулите всички артикули от категорията по невнимание, следва да реагирате незабавно по отстраняване на грешката.

Опции за коригиране на занулени количества

Вариант 1: Ако след датата на направената ревизия, в която сте занулили по невнимание количества от неправилни артикули, имате осъществени продажби и зареждания на артикули, то начинът за коригиране е чрез ревизия. В тази ситуация следва да преброите количествата от артикулите и да ги въведете чрез нова ревизия.

Вариант 2: Ако няма извършени продажби и зареждания за периода след ревизията, то можете да извадите справка за наличностите на неправилно занулените артикули с дата и час непосредствено преди сгрешената ревизия от Справки -> Склад -> Наличности -> Общо наличности (или по търговски обекти, в зависимост от целите). Получените в данните резултати, можете да експортирате като файл в удобен формат, който файл да импортирате в нова, отворена ревизия. Необходимо е да конфигурирате колоните така, че колоната с наличностите да бъде от тип “Количество”. Така към тази дата и час ще зададете количеството, което е било в системата, преди да използвате бутона “Занули пропуснатите”.

Note

При колебания, затруднения, или възникнали въпроси, препоръчваме да се свържете с отдел Клиентско обслужване на барси, за да избегнете допълнително усложняване на проблема.