5.1. Въведение

Функционалността “партиди” в barsy дава възможност за проследяване на конкретен артикул (или количество от артикули) от дадена номенклатура през целия му “път” от зареждането (или производството), през прехвърлянията до продажбата му или изписването.

Предназначението му най-често покрива следните нужди:

  • хранителни стоки - чрез назначаване на партидни номера и срок на годност на всяко получено количество

  • друга стока - чрез въвеждане (или генериране) на серийни номера на всяка опаковка

Използването на партиди не е задължително и се определя за всеки артикул от номенклатурата индивидуално.