6.6.2. Компютъра ми не тръгва?

Сървър - Каса

Сценарий 1: Компютърът е изключен, как да го стартираме?

Трябва само да натиснете еднократно бутона на компютъра и да изчакате да зареди системата.

Warning

Забележка: Ако след натискане на бутона, системата не се стартира:

 • Ако имате UPS

(това е онази малка, черна, правоъгълна “кутийка”)

 • Проверете дали работи. Има светлинен индикатор отпред, който трябва да свети. Ако не свети, натиснете бутона за да го пуснете и опитайте отново да пуснете компютърът

 • Ако така не стане - шунтирайте го. Тоест включете захранващия кабел на компютъра в отделен контакт

 • Ако и така не стане, звъннете в нашия офис за да изпратим техник

 • Ако нямате UPS

 • Проверете дали е включен в контакта захраващия кабел на компютърът и дали има ток на контакта

 • Проверете дали се върти вентилатора на захранването на компютърът

 • Проверете включен ли е монитора на компютърът. Обикновено има светлинен индикатор, който свети в зелено, ако е включен

Сървър и терминални каси

 • Проверете дали е включен централния сървър
  • Ако е включен и работи, но касите не зареждат системата

  Проверете switch-a работи ли. Това е разпределителната кутийка на ЛАН кабелите, които стигат до касите.
  Ако switch-a свети и работи нормално, рестартирайте първо него, а след това с еднократно натискане рестартирайте и централния сървър. След като изчакате около 2 минути, рестартирайте и касите.

Tерминалнa касa

Компютърът е без хард - диск и получава системата през LAN - кабела или по друг начин казано “кабела за интернета”. Най - честите варианти, ако поради някаква причина не зарежда системата са два:

 1. Захранването на компютърът е дефектирало, най - често поради токов удар. Тук вече в зависимост какъв е компютърът

 2. “Кабела за интернета” не е свързан коректно. В този случай би трябвало да ви изпишe “Operating System Not Found”. Най - често това е в следствие на неправилно свързан кабел или прекъснат такъв.

../../_images/12v5a-adapter.png

Ако отново имате проблеми се свържете с нашия офис

Телефон: +359 2 491 8040

Мобилен: +359 88 891 8040