6.6.1. Защо нямам достъп до администрацията през локалната мрежа (WiFi)?

Ситуация

До дадена barsy инсталация има достъп през интернет (когато сте извън обекта), но не и през локалната мрежа (когато сте в обекта - например през WiFi рутера ви)

Причина

Ако използвате стандартния адрес за достъп до администрация (от вида http://mycoffee.barsy.bg), то трябва да имате предвид, че някой WiFi рутера имат техническо ограничение, което пречи този адрес да се използва от вътрешната мрежа.

За съжаление, това техническо ограничение е трудно преодолимо без смяна на рутера. За да заобиколите проблема, можете да използвате достъп до администрацията по IP адрес. Той е възможен (и необходим) само за достъп през локалната мрежа, когато имате проблем с другия адрес.

Зависимост от настройките на рутера, необходимия ви IP адрес може да варира в някоя от следните комбинации:

Ако никой от горните адреси не сработва, свържете се с отдел Поддръжка, за да ви дадат актуалния за вас.

Директния достъп (по IP адрес) ви е необходим и в случайте, че сте в локалната мрежа и нямате интернет достъп, но искате да работите в администрацията.