Светът на barsy

Какво е светът на barsy

Зад името “barsy” всъщност седи една огромна система от скачени услуги,
които ежедневно подсигуряват нормално функциониране на услугата.

Основни системи

Локални инсталации

https://*.barsy.bg

Включват
Всички инсталации, които функционират като самостоятелни сървъри в рамките на търговски обекти, офиси или други локации.
Подходящи за
Клиенти,които искат 100% независимост от мрежата и външни влияния
Когато спирането или забавяне на обслужване на клиенти е от критично значение.
Получават
barsy с пълните си функции дори и при спиране на интернет достъпа.
Дистанционият достъп 24/7 през собствени адрес от типа https://abcd.barsy.bg с автоматична актуализация
резервен достъп за поддръжка или за клиенти (при липсва на реален адрес, проблеми с локален рутер)

Облачни инсталации

https://*.barsyonline.com

Включват
Централни (облачни) инсталации на barsy, разположени на cloud/VPS/shared хостинг.
Подходящи за
клиенти, които не искат да имат локална инсталация
нямат критично обслужване на клиенти
имат няколко локални инсталации и искат централен сървър, които да ги обединява
не работят целогодишно и искат да ползват barsy за справки в неактивния сезон
Получават
barsy с пълните си функции

Демонстрационни инсталации

https://demo.barsyonline.com

Пълно функционална версия
Всеки може да разгледа barsy след регистрация

Служебни системи

Система "Collector"

Предназначена за централно управление
управление на всички лицензи/абонаменти/ресурси, свързани с barsy
Използва се вътрешно
от екипа на Луканет, всички представители и оператори на услуги
Изпълнява
комуникира с всички инсталации
Синхронизира данните с билинг системата
Изтегля информация от cloud услугите
Създава нови "облачни" инсталации
Мониторинг на основните сървъри и инсталции

Библиотека

Централно място за всички документации на фирмата. Съдържа:

Секция barsy.help
публична документаци на barsy. Попълва се ежедневно
Секция barsy.support
техническа документаци на barsy. Достъпна само за екипа на Луканет и търговските представители
Секция barsy.api
описание на barsyAPI. Достъпна само за екипа на Луканет и екипи, заявили интерес за връзка към barsyAPI
Секция barsy.dev
помощна информация при разработка на barsy
Секция lukanet.company
вътрешно фирмена документация
Секция lukanet.docs
документация за документацията

Система "Backbone"

подсигуряваща дистанционен достъп до крайните точки
Не изисква директна връзка през рутери
Използва се за сервизни нужди
Използва се клиенти с проблеми с достъпа

Система "DDNS"

Подсигуряваща актуални адреси към клиентски хостове
Актуализира до 15 минути
Поддържа различни видове адреси
Използва се от всички клиенти

Система "SSL Encrypt"

Подсигуряваща работата с SSL сертификати
Издава автоматично сертификати за всички хостове
Подновява при изтичане
Пренасочва достъпа по https

Система "Backup"

Подсигуряваща резервните копия на данните
Определя автоматично подходящи час според клиента
Разпределя съхранението на няколко места
Криптира информацията

Система "Mantis"

Система за управление на задачи, проблеми, проекти.

Обменя двупосочно информация с barsy сървъри, e-mail gateway, collector.lukanet.com.

(Планирана миграция към JIRA)

Система "Moni-tor"

Система за наблюдение на инфраструктурата.

Следи за нормалното функциониране на всички клиенти

Получава и съхранява статистическа инфорамция от хостовете

Външни системи

lukanet.bitbucket.org
uptime.lukanet.com
pushover

Презентационни системи

https://www.barsy.bg

Основен сайт на barsy - представяне на продукта.

информация за основните функционалности в barsy,
описание на ключовите функции, разделени по типове бизнес
информация за клиенти, използващи barsy. (информацията се изтегля и обновява автоматично през BarsyAPI)

Предстои обновление през март 2019

https://www.barsyhelp.com

Сайт за документацията на barsy.

Представлява огледален образ за публичната документация на barsy

Предстоящи (2019)

https://www.barsy.me

Сайт за самоуправление на barsy абонаменти и услуги от клиенти

Нови клиенти
Регистрация на нови клиенти
Избор на ресурси/план
Автоматично създаване на barsyonline
Съществуващи клиенти
Промяна на параметри на абонамента
Възможност за плащане на задължения по електорен път
Изтегляне на фактури
справки за плащания

(пуснат в бета тест - планиран официален старт за 06/2019)

Паяжина

(схема)

H P R