barsy

Представяне

Какво е barsy?

barsy е ...
професионалното решение за управление на търговсеки обекти, складови стопанства
съвкупност от софтуер, оборудване и услуги.
barsy не е ...
просто поредния софтуер

Основни предимства

Всички необходими дейности за управление
Контрол на склад
Работа с документи
Отношения с контрагенти
Универсален отдалечен достъп
От всякъде при наличние на интернет
Без допълнителни инсталации
Информация в реално време

Основни функционалности

Основни процеси

Изпълнение на ежедневните дейности
продажби, поръчки, зареждане, прехвърляне
плащания, документиране, клиенти, доставчици и др.
Контролиране
Ревизии, справки, наблюдение в реално време
Централизиран информация от много обекти

Управление

 • Дистанционен достъп до пълната функционалност и информация в системата от всеки компютър, лаптоп, смартфон
 • Специално меню “Мониторинг” в административния модул ви дава пълна информация за обороти, сметки и персонал
 • Отдалечено гледане на екрана на всички каси в реално време, като лесно можете да забележите евентуални злоупотреби на персонала.
 • Интерфейс с визуално представяне на салона на бара дава пълна представа както за персонала така и за вас самия за заетостта, настаняването и правилното маркиране на текущите поръчки.

Специализиран модул “Продажби”

 • Модулът се използва на касите или на таблетите. Има идентични възможности от всякъде
 • Вход с персонален ПИН или карта
 • Предназначен за работа с тъч-монитори (или клавиатура, или мишка)
 • Графична схема на масите с опция за архитектурна “подложка”
 • Разделени по салони. Визуално представяне на заети, свободни, чужди маси
 • Маркиране на поръчки чрез избор на артикули от графични бутони
 • Множество функции при работа със сметки - откриване,разделяне, местене, сливане,закриване.
 • Издаване на фактури при приключване на сметка или след това.

Обслужване на поръчки

 • Подадените поръчки следствие маркиране в сметка могат да бъдат насочвани към конкретен принтер и/или екран за обслужване.
 • Изключително гъвкаво настройване, с разпределяне по потоци (бар-1,бар-2,кухня,салати и т.н.)
 • Възможно е една поръчка да излезе едновременно на няколко принтера и/или екрана.
 • Спомага безхартиеното обслужване на поръчки от бар/кухня с помощна на екрани
 • Съобщение на екрана на барманите/готвачите/други при нова поръчка
 • Възможност за маркиране при започване на работа по дадена поръчка
 • Възможност за преглед в историята на поръчките на час на поръчване, час на обслужване и обслужил

Вътрешна система за съобщения

 • Изпращане на съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки от получателите
 • Визуално напомняне за получено ново съобщение

Производство

Изпълнение на рецептите при производство на отделни етапи.
Можете да изпълните производство за заготовките в произволен момент, без това да спира производството на основния продукт, който ползва тези заготовки.
Това дава свобода при въвеждане на документите(протоколи) за производство, не затруднява основния работен процес и води до акуратност при ревизии.

Използване на рецепти

Създаване на съставни артикули, които изтеглят количества от няколко артикула при поръчване
Възможност за вложени рецепти (рецепти от рецепти) при сложни рецептурници
Следене на себестойност на всяка рецепта
Текстово описание на начина на приготвяне
Възможност за изпълнение на рецептите при продажба или при производство

Вътрешен електронен документо-оборот

Изцяло електронна комуникация
Магазини изпращат заявка с какво да бъдат заредени на следващия ден по електронен път.
Заявката пристига в цеха за производство по най-бързия начин.
Предимства
Безхартиена комуникаци
Не може да се избегне отговорност при грешки.
без забавяне спрямо хартиени заявки

Клиенти

 • Водене на клиентска база данни
 • Пълна история на всички сметки
 • Задаване на индивидуални отстъпки
 • Възможност за задаване на клиентски карти за ползване на отстъпка
 • Възможност за създаване на ценови правила към клиенти за индивидуални цени за всеки артикул
 • Възможност за издаване на фактури

Справки

 • Разпечатване на хартиени протоколи за всички електронни операции.
 • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
 • Възможност за експорт в Excell, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

Резервации

 • Въвеждане на резервации към конкретни маси за конкретна дата и час
 • Запазване на резервацията за определено време
 • Визуално напомняне на графичната схема на персонала, че на дадена маса има резервация

Работа със склад

 • Възможност за правене на зареждания с водене на: * доставчик * документ - дата,номер, сканирано копие
 • Възможност за правене на ревизии * избор на артикули за ревизиране * избор на дата на броене на ревизията
 • Възможност за правене на прехвърляния, * при работа с повече от един склад - прехвърляне между тях
 • Възможност за правене на изписвания

Персонал

 • Създаване на индивидуални профили на всички работещи със система
 • Определяне на права на достъп чрез задаване на роли на всеки потребител
 • Използване на магнитни карти за бърз достъп до системата (каточетец за магнитни карти).

Оборудване

  Barsy фунцкионира с широка гама оборудване според конкретния бизнес модел.
 • екрани тип "тъч-скрийн"
 • POS-терминали
 • фискални принтери
 • ... и много професионално оборудване

Край

H P R