6.6.9. Как да подготвя артикулите за работа с везна и етикетен принтер?

За да може везната да работи с артикулите, които имате в системата, е необходимо да се изпълнят няколко изисквания. Чрез тези настройки ще може да се премери артикула на везната и след това да се разпечата етикет от нея(ако етикетния принтер е вграден) или от закачения към нея етикетен принтер.

 • Името на артикула не трябва да е много дълго, поради ограничения на устройствата, към които ще се сихронизира(везна и етикетен принтер).

 • Мерната единица на артикула трябва да е “кг” или “бр”

 • Да има цена продажба

 • Да има баркод(кратка форма от 1-5 символа)

Important

Кратката форма на баркода представляват 5 уникални цифри, които ще играят ролята на ядро чрез което ще бъде “сглобен” 13-цифрен баркод за сканиране, след измерване на артикулаи разпечатване на етикет. Такъв кратък баркод можете да измислите вие или да се генерира чрез системата. Ако искате да го генерирате през системата, трябва да отидете първо на:

Настройки » Системни » Конфигурация. Натискате бутон “Нова Конфигурация” и избирате със знак “+” - “Генериране на баркодове - вид”.

В поле стойност избирате опция Кратък(5-цифри). След това, в Каталог »Артикули можете да генерирате такъв баркод като влезете на редактиране на самия артикул и натиснете бутон “Генерирай”.

Note

Пример:

“Бяло сирене” с баркод - 12345. На нас ни трябват само 5 уникални цифри - 12345, тъй като след измерването ще се отпечата автоматично префикс(2-те цифри най-отпред), измереното количество, което се явява последните няколко цифри + още една(проверка).

Така баркода на етикета става 13-цифрен - 2812345678911

28-префикс/12345-уникален код за артикула/67891-измерено количество/1 -проверка

Тези баркодове се наричт “съставни”, тъй като носят в себе си информация за количество.

 • Код за бързо избиране - настройва се в досието на артикула на таб “Допълнителни”. Това е цифрата, която се набира на клавиатурата на везната, за да може тя да ви изведе данни за конкретния артикул.

 • Характеристика(Годно до) - ако е необходимо тази информация да се вижда на етикета, то трябва да отдете на:

  • Настройки » Артикули » Характеристики

  • Натиснете бутон “Нова Характеристика”, впишете за име “Годно до” и маркирайте отметка за поле “Публичен”

  • След това, е необходимо да зададете тази характеристика и нейната стойност в досието на всеки артикул, който ще се мери.

   • Влизате в артикула и натискате таб “Характеристики”

   • Избирате необходимата характеристика и в поле стойност, задавате колко дни срок на годност има артикула.

Имайте предвид, че “Годно до” е фиксирана характеристика във везната, и тя винаги смята спрямо днешната дата + колкото дни сте задали на самия артикул.

Attention

Ако имате артикули, които имат баркодове с различен префикс(първите две цифри)е необходимо да добавите специална конфигурация, която ще позволи на системата да чете баркодове с различен префикс. Това можете да направите от Настройки » Системни » Конфигурация. Натискате бутон “Нова Конфигурация” и избирате със знак “+” - “Разпознаване на баркодове - представка”. В поле стойност, изброявате със запетая префиксите, с които работите.

Актуализация

След като устройствата са включени към системата, във везната трябва да бъдат заредени артикулите.

Прави се от Каталог->Други->Актуализация везни.

Там трябва да се виждат вече настроените везни.

 • При избиране на опция “Актуализиране на всички” към всички везни ще бъдат изпратени:
  • Всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма)

 • При избиране на “Актуализирай всички везни” към всички везни ще бъдат изпратени:
  • Режим “всички артикули” - всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма)

  • Режим “само променените артикули” - всички артикули, които имат зададен баркод с дължина между 1 и 5 символа (кратка форма) и са променяни СЛЕД последното изпращане на данни към везните