Документацията Barsy - eShop

Добре дошли в документацията за използване на система Barsy - eShop

“barsy eShop” представлява платформа за онлайн магазин, който е напълно интегриран с основната версия на “barsy”.

Платформата, върху която ще работи магазина е неразделна част от barsy и не може да функционира самостоятелно.

Тук можете да видите демо версия на “barsy eShop” : http://demo.barsy.shop/